Hvorfor Vekst Revisjon

Vår erfaring - Din trygghet

Vi jobber tett opp mot ledelse og styret og er en aktiv samtalepartner. Vi har jobbet på den andre siden av bordet i det private næringsliv, vi vet hva det vil si å drive egen virksomhet og kan relatere oss til hver enkelt kundes behov. Vi jobber aktivt med ledelsen for å minimere risiko og bidra til å skape kvalitetssikrede beslutningsgrunnlag, og gjennom dette skape merverdier for våre kunder.

Dette står vi for

Verdigrunnlag

Tillitt, trygghet og troverdighet er en forutsetning for alle våre handlinger og for et godt renomme og fornøyde kunder. Vi tror på nærhet i alt hva vi gjør – nærhet til deg som kunde, til våre medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Vi holder det vi lover – hver dag !

Kun en person å forholde seg til

Vi har erfarne medarbeidere og en stabil organisasjon som sikrer kontinuitet på våre oppdrag. Vi ønsker å etablere stabile kundeforhold. Som kunde hos oss vil du få en dedikert, erfaren oppdragsansvarlig statsautorisert revisor som kjenner nettopp ditt selskap og din bransje godt og som sammen med partner vil være ledelsens nærmeste samtalepartner i hele revisjonsprosessen. Dette sikrer at problemstillinger og utfordringer løses så tidlig som mulig. Som kunde i Vekst Revisjon skal alle ha opplevelsen av at deres ønsker og behov er prioritert. Vår organisasjon er flat, dynamisk, fleksibel og som gjør at vi raskt kan ta tak i våre kunders problemstillinger når de oppstår – en arbeidsform som innbyr til et personlig, konstruktivt og åpent samarbeid.

Vi kan vise til mange år med levering av dokumenterte resultater overfor våre klienter innen revisjon, regnskap og rådgivning.

Kostnadseffektiv revisjon

Det er vår målsetning å gi våre kunder et kostnadseffektivt og kvalitetsmessig korrekt beslutningsunderlag, og dermed skape merverdier og vekst. Vår risikostyrte revisjon er proaktiv.

Høy faglig kompetanse og kvalitet

Alle våre ansatte er statsautoriserte revisorer og innehar bevilgning fra Finanstilsynet. Våre medarbeidere er innovative, tilgjengelige og har lang og bred erfaring innenfor revisjon, rådgivning og regnskap samt fra det private næringsliv så vel som konsulent som leder. Dette sammen med vårt fokus på faglig oppdatering og moderne verktøy, sikrer oss god kompetanse og leveringsdyktighet. Våre leveranser er dermed av høy kvalitet og vi kan holder det vi lover. Vårt arbeid skal reflektere en høy etisk standard samt lojalitet og taushetsplikt overfor våre kunder.

Samarbeid

Vår organisasjon er flat, fleksibel og endrer seg raskt til nye situasjoner -en arbeidsform som innbyr til et personlig, konstruktivt og åpent samarbeid.

Tilgjengelighet

Vi har fokus på å føre en løpende dialog med våre kunder og tilbyr 24-timers responsgaranti på deres henvendelser. Hos oss vil alle kunder ha høy prioritet, noe som sikrer god tilgjengelighet for dere som kunde.

Ønsker du flere grunner til å velge Vekst Revisjon AS som revisor?

Ring oss i dag 23 38 38 38
Send oss en epost revisor@vekst-revisjon.no
Besøk oss Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo